În cadrul Societății noastre își desfasoară activitatea un departament specializat în efectuarea operațiunilor specifice de înregistrare a documentelor unei societăți comerciale, în Registrul Comertului.

Astfel prin intermediul societății noastre vă puteți înființa propria societate comercială, beneficiind totodată de consultanta juridică de specialitate în redactarea actului constitutiv, a declarațiilor impuse de lege, a contractului de comodat/închiriere pentru sediul social, precum și de certificarea conținutului, datei și a identității partilor semnatare ale acestor acte etc.

De asemenea specialiștii departamentului nostru, pe langă înregistrarea și autorizarea noilor societăți, pot efectua și înregistrarea mențiunilor solicitate de catre dumneavoastră (cesiuni, schimbarea sediului social, revocare/numire administrator, prelungire mandat administrator, majorare/micsorare capital social etc)

Fie că doriti să înfiintați o societate comercială, fie că doriți să înregistrați o mențiune în Rgistrul Comertului, nu ezitați să ne contactati.

Back to Top