Avocații din cadrul societății noastre vă pot reprezenta interesele în fața instanțelor de judecată, în materia Dreptului civil, Dreptului comercial, Dreptului familiei, Dreptului muncii, Contenciosului administrativ, Dreptul proprietății intelectuale, Dreptul consumatorului

În acest sens, putem stabili împreună strategia procesului în care dumneavoastră sunteți parte, sau a celui pe care intenționați să-l promovați. După stabilirea strategiei vom proceda la conceperea cererii de chemare în judecată, sau a parcurgerii eventualelor proceduri prealabile prevăzute de lege. Evident dacă ați fost acționat în instanță vom concepe pentru dumneavoastră apărări la un înalt nivel profesional.

Toate detaliile cu privire la serviciul nostru de reprezentare în fața instanțelor judecătorești le vom negocia împreună la sdiul nostru sau în locația indicată de dumneavoastră.

Drept civil

- asistare si/sau reprezentare in fata instantelor civile de orice grad;

- conceperea si redactarea cererilor de chemare in judecata, in materia dreptului civil;

- asistenta si reprezentare in materia revendicarilor imobiliare (terenuri si/sau constructii);

- asistenta si reprezentare in procese de granituire, uzucapiune, accesiune imobiliara, iesire din indiviziune etc;

- consultanta juridica si reprezentare in instanta in vederea apararii dreptului de proprietate si a dezmembramintelor acestuia(uzufruct, uz, abitatie, servitute,superficie);

- consultanta juridica si, dupa caz, reprezentare in fata instantelor de judecata in materia dreptului succesoral (mosteniri);

- conceperea, redactarea, modificarea, negocierea si incetarea contractelor civile;

- asistare si reprezentare in faza de executare silita;

- asistare si/sau reprezentare in cadrul procedurilor necontencioase

- participare la negocieri

Dreptul familiei/Drepturi personale

- actiune in anulare/nulitate casatorie

- actiune in vederea desfacerii casatoriei (divort);

- actiune de partaj a bunurilor comune;

- exercitarea autoritatii parintesti;

- actiune privind stabilirea locuintei minorului;

- actiune de instituire a tutelei/curatelei;

-  punere sub interdicatie;

- actiune in contestarea filiatiei;

- actiune in stabilirea filiatiei fata de mama;

- actiune in stabilierea paternitatii copilului din afara casatoriei;

- actiune in tagada paternitatii;

Drept comercial si societar

- consultanta juridica in materia dreptului comercial, corespunzator domeniului de interes al clientului;

-conceperea si redactarea convocarii la conciliere directa;

- conceperea si redactarea cererilor de chemare in judecata;

- reprezentare in cadrul procedurii concilierii directe sau in cadrul procedurii medierii;

- reprezentare in fata instantelor judecatoresti comerciale;

- consultanta juridica cu privire la operatiunile specifice Registrului Comertului;

- infiintari, autorizari societati comerciale;

- modificari acte constitutive;

- fuziuni si lichidari;

- asistarea si/sau reprezentarea clientilor in cadrul adunarilor generale;

- conceperea si redactarea contractelor comerciale;

Dreptul muncii si securitatii sociale

- asistare si/sau reprezentare in fata instantelor judecatoresti, in litigiile de munca;

- consultanta juridica, asistarea la negocierea, incheierea, suspendarea sau incetarea contractului individual de munca;

- consultanta juridica si asistare in procedurile disciplinare de munca;

- consultanta juridica si reprezentare in vederea obtinerii permiselor de munca pentru cetatenii straini;

Contencios administrativ

- concepere si redactare plangeri prealabile;

- concepere si redactare actiuni in materia contenciosului administrativ;

- consultanta juridica, asistare si reprezentare in fata instantelor de contencios administrativ;

- recuperarea taxei pe poluare (taxa de inmatriculare auto)

Dreptul proprietatii intelectuale

- consultanta juridica in vederea inregistrarii marcilor la OSIM

- asistare si reprezentare in fata autoritatilor si instantelor judecatoresti, in vederea protejarii drepturilor de proprietate intelectuala;

- conceperea si redactarea contractelor ce au ca obiect un drept de proprietate intelectuala;

- consultanata juridica cu privire la dreptul de proprietate intelectuala din Romania si Uniunea Europeana

Dreptul consumatorului

- consultanta juridica privind protectia si drepturile consumatorilor;

- reprezentare si asistare in fata Autorutatii Nationale pentru Protectia Consumatorului;

- asistare si/sau reprezentare in fata instantelor judecatoresti in vederea apararii drepturilor consumatorului;

Back to Top