PFA/ÎI/IF

Acte necesare pentru înfiinţarea P.F.A.- Î.F. – Î.I.

1. CARTEA DE IDENTITATE A TITULARULUI (MEMBRILOR)

Trebuie prezentate cartile de identitate ale titularului sau membrilor in cazul Î.F.

Precizări:

- cărţile de indentitate să fie valabile

- persoanele implicate pot avea domiciliul oriunde în Romania sau Europa

- în situația în care sunt cetăţeni străini aceștia se vor legitima cu paşaportul, iar dacă au obţinut un permis de sedere temporară în România este necesară şi prezenta-rea acestui document

- în situația în care titularul sau titularii , după caz, cetățean/i străini, nu pot fi prezenţi la semnarea documentelor puteţi prezenta o copie de pe documentele de identitate ale acestora urmând ca specialiștii noștri să pregătească documentele necesare ce urmează a fi semnate de către titular/i în fața unui notar public sau la consulatul/ambasada României .

- pentru cetăţenii care se prezintă cu paşaport este necesară menţionarea domiciliului complet al acestora

2. ACTUL DE PROPRIETATE AL IMOBILULUI UNDE URMEAZĂ A FI STABILIT SEDIUL, PRECUM ȘI CĂRŢILE DE IDENTITATE ALE  PROPRIETARILOR ACESTUI IMOBIL

3. COPII ALE ACTELOR CE DOVEDESC CALIFICAREA (diplome de studii, cartea de munca)

4. Acord asociaţie de locatari şi vecini direcţi (dacă va fi cazul)

TARIFE*:

Înființare PFA                  (persoană fizică autorizată)                                  248 lei

Înființare ÎF cu 2 membri (întreprindere familială)                                 330 lei

Înființare ÎF cu 3 membri (întreprindere familială)                                 390 lei

Înființare ÎI                        (întreprindere individuală)                                  290 lei

Notă : taxele aferente înregistrării în Registrul Comerțului variază între 200 lei și 300 lei

*tarifele de mai sus includ TVA

 

 


Back to Top