SRL

 

ACTE NECESARE

1. Carte de identitate pentru fiecare asociat/administrator

2. Actul de proprietate al imobilului unde urmează a fi stabilit sediul social

3. Cartile de identitate ale proprietarilor imobilului unde urmează a fi stabilit sediul social

4. Acord vecini și asociație de proprietari (doar dacă sediul va fi stabilit într-un imobil tip bloc)

ETAPE ȘI TERMENE

1. Întâlnirea nr.1 la sediul societății noastre sau în locația dumneavoastră (în baza unei programări) pentru preluarea documentelor de la punctul anterior șI stabilirea condițiilor în care se înființează societatea.
Durata: maxim 1 oră.
 
2. Efectuarea rezervarii denumiriisocietății, eventual șI a emblemei, precum șI redactarea actelor societății (act constitutiv; contract de închiriere/comodat pentru sediul social; declarații asociat/administartor) pe care le transmitem pe mail.
Durata: 2 zile. Cu urgență maxim 1 zi.
 
3. Întâlnirea nr.2  va avea drept obiect semnarea documentelor societății și depunerea capitalului social. La momentul acestei întâlniri trebuie să aveți asupra dvs contractul de comodat semnat, acordul de la bloc și orice alte acte necesare care nu au fost predare anterior, dar asupra cărora v-a fost atrasă atenție de către specialiștii noștri.
Durata: 1 ora.
 
4. Întocmirea dosarului, depunerea acestuia la Registrul Comerțului, plata taxelor.
Durata: 2 zile
 
5. Ridicarea documentelor finale de la registratura Registrului Comertului.
Durata: 3-5 zile.
 
6. Întâlnirea nr.3 se va realiza pentru predarea de către societatea noastră a tuturor documentelor societății nou înființate.
Durata: 30 minute.
 
 
C. CONDIȚII
1. Fondatorii (asociații) trebuie să îndeplinească condițiile din art.6 Legea nr.31/1990
2. Numele societății să respecte condițiile Legii nr.26/1990 șI a normelor metodologice la aceasta.
3. Sediul social să respecte condițiile art.17  din legea 31/1990.
4. Să se verse un capital social de minim 200 lei (valabil doar pentru SRL).
5. Să se obțină acordul vecinilor direcți șI al asociației de proprietari în cazul imobilelor cu mai multe apartamente.
6. Administratorii să dea un specimen de semnătură în fața  notarului sau în fața persoanei desemnate de la Registrul Comerțului.
  AVANTAJE ȘI DEZAVANTAJE COMPARATIV CU PERSOANA FIZICĂ AUTORIZATĂ
 
Avantaje
1. Nu este necesară o calificare deoarece se presupune că angajați personal calificat.
2. Asociații răspund în limita patrimoniului social și nu cu toate bunurile lor personale. La PFA se poate stabili un patrimoniu de afectatiune, dar dacă nu acoperă datoriile, creditorii se îndreaptă către restul bunurilor perosanei fizice autorizate.
3. Pentru PFA sunt activitățI interzise pe care o societate le poate desfășura.
4. Puteți angaja personal (cu toate că dacă optați să înființațI o Intreprindere Individuală în loc de PFA, putețI să angajați șI aici personal).
 
Dezavantaje
1. Costă înființarea mai mult (cu minim 200 lei) decât un PFA.
2. Închiderea este de durată (2-3 luni) și costisitoare (aprox. 1000 lei). Pentru un PFA închiderea durează maxim 10 zile șI costă aprox. 300 lei.
3. În forma de plată a impozitului pe profit plătițI 16% impozit pe profit șI alți 16% impozit pe dividende. Pentru PFA plătițI 16% impozit pe venit șI 5,5% CAS din venit.
 
FORME PARTICULARE DE SOCIETĂȚI COMERIALE
1. Societate cu asociat student
2. Societate de transporturi
3. Societate de pază șI protecție
4. Societate Agent de asigurare
5. Societate de comerț cu amănuntul
6. Restaurant, fast-food, catering
7. Societate de prestări servicii
8. Societate de consultanță
9. Societate de contabilitate
10. Societate de import-export

TARIFE

Operatiune Onorariu
Infiintare firma cu 2 aociați 310 lei
Infiintare firma cu 3 asociați 372 lei
Infiintare firma cu 4 asociați 496 lei
Infiintare firma cu 5 asociați 620 lei
Infiintare firma cu asociat unic 350 lei
Infiintare firma cu unic asociat student 350 lei
Schimbare obiect de activitate (extindere / radiere) 248 lei
Activare obiect (obtinere certifcat constatator) 186 lei
Deschidere punct de lucru 222 lei
Cesiune / cedare parti sociale catre 1 fondator 310 lei
Numire / retragere administrator 310 lei
Majorare / reducere capital social 310 lei
Schimbare sediu social (in acelasi judet) 310 lei
Schimbare denumire / emblema societate 434 lei
Recodificare obiect activitate (actualizare coduri CAEN) 248 lei
Actualizare date identificare asociați/administratori 186 lei
Prelungire durata societate 310 lei
Schimbare durata functionare societate 310 lei
Schimbare administrator firma 250 lei
Inchidere punct de lucru 200 lei
Prelungire mandat administrator conform act constitutiv 200  lei
Dizolvare firma + lichidare voluntara + radiere firma 400 lei
Schimbare sediu social (in alt judet) 350 lei
Fuziune / divizare firma 1500 lei
Corectare eroare materiala din culpa clientului 200 lei

Oferta supusa unor termeni si conditii

Onorariile, pentru operațiunile de modificare a actelor constitutive, sunt valabile pentru societatile cu asociat unic  și  conțin TVA

În situația în care societatea are doi sau mai mulți asociați onorariile,pentru operațiunile de modificare a actelor constitutive, se vor majora cu 50 lei+tva/asociat

 

Back to Top