Societăți pe Acțiuni

Numărul acţionarilor în societatea pe acţiuni nu poate fi mai mic de 2

Capitalul social al societăţii pe acţiuni nu poate fi mai mic de 25.000 euro echivalent în lei

ACTE NECESARE :

1. Carte de identitate pentru fiecare acționar/administrator/cenzor

2. Actul de proprietate al imobilului unde urmează a fi stabilit sediul social

3. Cartile de identitate ale proprietarilor imobilului unde urmează a fi stabilit sediul social

4. Acord vecini și asociație de proprietari (doar dacă sediul va fi stabilit într-un imobil tip bloc)

notă : având în vedere că pentru constituirea unei societăți pe acțiuni sunt necesare discuții mult mai elaborate va fi absolut necesară stabilirea unei întâlniri în urma căreia vom stabili cu exactitate necesarul de documente în vederea înființării, precum și contravaloarea costurilor ce se vor ocaziona

Back to Top